Udział w sesji naukowej w WSBiP

Przedstawiciele naszej szkoły w osobach: p. wicedyrektor Edyta Tyczyńska i historycy: p. Ewa Wojtas i p. Elżbieta Kowalska wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym przez Ostrowieckich Patriotów w WSBiP. Na spotkaniu tym, na samym wstępie, miało miejsce uroczyste podsumowanie akcji Rodacy Bohaterom wraz z wręczeniem honorowych dyplomów z podziękowaniami dla poszczególnych placówek, instytucji za ich udział w tym przedsięwzięciu. Szczególne podziękowania spłynęły na ręce p. wicedyrektor Edyty Tyczyńskiej dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego za najaktywniejszy udział tej szkoły w akcji dla naszych Bohaterów na Kresach.

Nasza szkoła wyróżniła się znacząco spośród innych szkół, placówek czy instytucji ostrowieckich, przygotowujących paczki dla Rodaków na Kresach. Dary te dotarły już na Ukrainę i wywołały wiele łez spowodowanych ogromem wzruszenia i wdzięczności ze strony starszych ludzi. Bardzo znaczącym wydarzeniem sesji naukowej w WSBiP były wykłady: pracownika IPN dr Marka Jedynaka na temat Podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego na Kielecczyźnie po roku 1944 i wykład dr Tomasza Ossowskiego o Brygadzie Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. Po wykładzie p. dr M. Jedynaka, w rozmowie z nim, nauczyciele ZSOMS zadeklarowali chęć przyszłej współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w celu rozbudzenia i poszerzenia wśród naszej młodzieży zainteresowania wydarzeniami z historii najnowszej