Egzamin gimnazjalny

W dniach 19 – 21 kwietnia uczniowie klas trzecich Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego przystąpili do egzaminu gimnazjalnego.

Do egzaminu przystąpiło 39 uczniów z dwóch klas Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego. W środę zadawali historię i wos oraz język polski, w czwartek zmagali się z przedmiotami przyrodniczymi i matematyką. Natomiast w piątek przystąpili do egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.  Jak twierdzili, najtrudniejsza była przyroda.
Teraz z niecierpliwością będziemy oczekiwać na wyniki. Trzymamy za Was kciuki 🙂