Certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki dla naszej szkoły

Zostaliśmy wyróżnieni przez UNICEF za udział w IV edycji ogólnopolskiej kampanii „Wszystkie kolory świata” i zaangażowanie na rzecz dzieci w Angoli. Koordynatorem akcji w naszej szkole była nauczycielka języka angielskiego Irena Stępniak. W ramach projektu uczniowie uszyli charytatywne laleczki, a dochód z ich sprzedaży przekazaliśmy na zorganizowanie szczepień angolskich dzieci.