Egzaminy sprawnościowe do szkoły mistrzostwa sportowego

W dniach 15-18 maja odbyły się próby sprawności fizycznej dla kandydatów do naszej szkoły. Ich zaliczenie jest warunkiem koniecznym zakwalifikowania do wybranej klasy mistrzostwa sportowego. W roku szkolnym 2017/2018 prowadzimy nabór do klas I liceum oraz klasy VII i VI szkoły podstawowej. Na kolejne testy zapraszamy 29 i 30 maja.

Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyła się klasa VII szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, ale byli też chętni do podjęcia nauki w klasie VI. W podstawówce będziemy szkolić młodych sportowców w ramach ośrodków funkcjonujących pod patronatem polskich związków sportowych w tych samych dyscyplinach, co w gimnazjum, tj. piłka siatkowa dziewcząt, piłka ręczna chłopców, pływanie i waterpolo.

W przypadku kandydatów do liceum na egzamin w pierwszym terminie zgłosili się przede wszystkim piłkarze nożni – tu frekwencja była najwyższa.

– Na poziomie liceum nadal będziemy szkolić młodzież w zakresie piłki siatkowej dziewcząt i chłopców, lekkiej atletyki, pływania i waterpolo, ale wprowadzamy też nowości – wyjaśnia dyrektor Anna Trojanowska. – Od nowego roku szkolnego klasa piłki nożnej chłopców zyskuje status klasy mistrzostwa sportowego. Pojawią się też nowe dyscypliny – prowadzimy nabór do klasy sportowej o profilu piłka ręczna chłopców i piłka nożna dziewcząt. Wychodzimy w ten sposób naprzeciw oczekiwaniom lokalnego środowiska.

W związku z reformą edukacji nie będzie naboru do gimnazjum, poza rekrutacją uzupełniającą do klasy II i III. Warto dodać, że uczeń szkoły mistrzostwa sportowego nie musi zmieniać barw klubowych. Może uczyć się i trenować w Ostrowcu, a reprezentować barwy swojego macierzystego klubu, biorąc udział w rozgrywkach razem ze swoją drużyną. Głównym zadaniem SMS jest stworzenie warunków do pogodzenia nauki z uprawianiem sportu, np. poprzez dostosowanie planu zajęć do cyklu treningowego.

Osoby zainteresowane nauką w naszej SMS, które nie mogły wziąć udziału w egzaminach, nie muszą się martwić. Kolejne próby sprawnościowe odbędą się 29 i 30 maja.

Przypominamy, że w tym roku szkoła nie prowadzi rekrutacji elektronicznej, a tylko tradycyjną (papierową). Wszelkie informacje można znaleźć na naszej stronie w zakładkach Podstawówka/Rekrutacja oraz Liceum/Rekrutacja lub uzyskać telefonicznie w sekretariacie.