„Nie zapomnę wspomnienia pani Ireny Worek”

Nasi uczniowie mimo wyczynowych treningów, udziału w zawodach sportowych chętnie rozwijają swoje zainteresowania historią, kształtując w ten sposób postawy obywatelskie i patriotyczne. Od wielu lat uczestniczą pod opieką nauczycielki historii Ewy Wojtas w projektach Instytutu Pamięci Narodowej. W tym roku wśród finalistek wojewódzkiego konkursu historycznego znalazła się Julia Szafrańska.We wrześniu 2016 r. IPN Delegatura w Kielcach przy Kuratorium Oświaty w Kielcach i Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ogłosiły konkurs, którego celem było pogłębianie wiedzy uczniów na temat losów więźniów obozów koncentracyjnych w czasie II wojny światowej oraz zaznajomienie ich z techniką dokumentowania relacji świadków historii, pt. „Kiedy człowiek był tylko numerem. Obywatele polscy w niemieckich obozach jenieckich, koncentracyjnych oraz obozach zagłady w okresie II wojny światowej”.

Julia Szafrańska, Cezary Pietrzyk i Jakub Kochański, uczniowie klasy I B LOMS, przeprowadzili wywiad z więźniarką obozu w Ravensbrück, p. Ireną Worek. Pani Irena to niezwykle miła i życzliwa osoba, chętnie podzieliła się swoimi wspomnieniami, dokumentami oraz prywatnym archiwum. Rezultatem spotkania były prace multimedialne.

25 maja 2017 r. otrzymaliśmy informację o tym, że praca Julii Szafrańskiej znajduje się na liście finalistów konkursu. Z niecierpliwością czekamy na ogłoszenie laureatów tegorocznego konkursu, mając nadzieję, że i tym razem będziemy wśród najlepszych. Mieliśmy już laureatów w poprzednich edycjach konkursów historycznych, np. „Polskie Kresy Wschodnie 1921-1944”. Nasi uczniowie w nagrodę wybrali się w podróż na Ukrainę, poznając niezwykle ciekawą historię Kresów Wschodnich.