Wywiadówka

Przypominamy rodzicom uczniów gimnazjum i liceum  o wywiadówce końcoworocznej, która odbędzie się w piątek 9 czerwca 2017 r.
o godz. 16.30. Zapraszamy.

Spotkanie będzie poświęcone następującym sprawom:
1. Informacje na temat przewidywanych ocen z przedmiotów i ocen zachowania.
2. Organizacja zakończenia roku szkolnego 2017/2018.
3. Bieżące sprawy klasowe.

Będzie można także porozmawiać z nauczycielami, trenerami, pedagogiem i psychologiem.

Przydział sal na spotkanie z rodzicami w dniu 9 czerwca 2017 r. 

I A GMS – mgr Monika Garbacka  – sala 10
I B GMS – mgr Joanna Gawrońska – sala 16
I E – mgr Tomasz Siczeksala 20
I A LOMS – mgr Edyta Tyczyńskasala 23
I B LOMS- mgr Małgorzata Malinowska – sala 6

II A GMS – mgr Grażyna Maj – sala 26
II B GMS – mgr Alicja Ramska – sala 15
II E – mgr Rafał Lasockisala 1
II A LOMS – mgr Urszula Sokół – sala 27
II B LOMS – mgr Dorota Jaskuła – Przygoda – sala 2

III A GMS – mgr Małgorzata Stańczak – sala 25
III B GMS – mgr Ewa Wojtas – sala 24