Z filmem u wojewody

Spot reklamowy przygotowany przez klasę III B LOMS dostał się do finału konkursu wojewódzkiego poświęconego współczesnemu patriotyzmowi. Twórcy produkcji uczestniczyli w uroczystej gali w Kielcach, podczas której odebrali dyplomy i upominki z rąk wojewody świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek.

Spot poświęcony został  współczesnej wizji patriotyzmu polegającego na odkrywaniu i utrwalaniu zapomnianych, a nierzadko wspaniałych kart historii związanych z naszym regionem. Bohaterem stała się klasa III B LOMS, która ruszyła śladami nauczyciela Adama Mickiewicza, którzy żył i gospodarzył w Garbaczu koła Waśniowa. –Chcieliśmy pokazać, jak ważna dla budowy postaw patriotyczych jest dziś edukacja regionalna, która umacnia więzi z najściślejszą ojczyzną i kreuje silne, a zarazem otwarte na świat osobowości – argumentują swój wybór uczniowie, którzy ujęcia do spotu zrealizowali w szkolnej pracowni, wnętrzu kościola w Mominie oraz plenerach Garbacza.

Zespół pod opieką prof. Zbigniewa Tyczyńskiego pracował w składzie: Ada Pilińska (reżyseria), Dawid Gorgola (zdjęcia), Sebastian Dymowski (lektor), Bartek Góra (muzyka), Łukasz Gos (montaż) oraz Magdalena Szafran, Jakub Dębowski, Michał Granat, Kamil Krakowiak, Michał Karasiński i Mateusz Rogoziński.