Próbna ewakuacja

W godzinach przedpołudniowych została przeprowadzona próbna ewakuacja osób z budynku naszej szkoły. Ćwiczenia obserwował Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 PSP w Ostrowcu Św. bryg. Mgr inż. Robert Szewczyk.

Celem ćwiczeń, które zgodnie z przepisami powinny być przeprowadzone do 30 listopada danego roku, było zapoznanie z warunkami ewakuacji nowych uczniów oraz przypomnienie pozostałym uczniom i pracownikom procedur dotyczących zachowania się w przypadku powstania zagrożenia dla życia i zdrowia.

Próbna ewakuacja przebiegła bardzo sprawnie. W krótkim czasie wszyscy opuścili budynek szkoły, zachowując przy tym procedury obowiązujące przy tego typu zdarzeniach. Na szczęście były to tylko ćwiczenia i po kilku minutach uczniowie i pracownicy wrócili do swoich obowiązków.