Kim zostać w przyszłości?

W naszej szkole w ramach doradztwa zawodowego odbyły się warsztaty nt.: „Zawody przyszłości”. Zajęcia przeprowadzili doradcy zawodowi z Powiatowego Urzędu Pracy, a uczestniczyli w nich uczniowie klas III a GMS i III b GMS.
Dzień później w ramach programu doradztwa zawodowego gimnazjaliści z kl. III b skorzystali z oferty Młodzieżowego Centrum Kariery. Uczniowie wypełnili test mierzący ich zainteresowania zawodowe i uzyskali wyniki uszeregowane od tych, które są najbardziej interesujące dla ucznia, do tych najmniej interesujących. Pełną diagnozę zainteresowań gimnazjaliści otrzymali podczas indywidualnej rozmowy z doradcą. Dużo atrakcji dostarczyła wizyta w Telewizji Ostrowieckiej. Uczniowie mogli poznać pracę redaktora i montażysty.