Podsumowanie roku szkolnego 2017/2018 w Internacie ZSOMS

W dn. 11.06.2018r w Internacie ZSOMS odbyło się uroczyste podsumowanie roku szkolnego 2017/2018. Pan kierownik i wychowawcy wręczyli dyplomy, nagrody i słodkie upominki  za aktywną pracę w Młodzieżowej Radzie Internatu przewodniczącej- Zuzannie Stachurze i zastępcy – Jakubowi Mazurkiewiczowi.

Za duże zaangażowanie w pracę Sekcji Porządkowej w Internacie dyplomy
i nagrody otrzymali: Patrycja Banaś, Joanna Wendt, Izabela Jastrząb, Bartłomiej Saracen.

Nagrody otrzymali również zwycięzcy Konkursu Czystości, który trwał przez cały rok szkolny. Największy porządek panował w pokojach: Julii Dryńkowskiej, Moniki Sadkowskiej, Julii Zapały oraz Mateusza Janiszewskiego, Huberta Żółkiewicza,Marcina Mierzejewskiego. Wyróżniono pokoje: 101, 106, 108, 207, 208, 210,223.
Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy.