Erasmus+

Dobiega końca pobyt naszych nauczycieli Teresy Karbowniczek, Urszuli Sokół i Rafa Lasockiego na kursie języka angielskiego w ramach realizacji projektu Erasmus+ finansowanego ze środków Unii Europejskiej.  Pełni wrażeń, wiedzy i nowych metod nauczania wracają w sobotę do domu.