Stowarzyszenie „Szkoła Mistrzów” zaprasza do udziału w biegu Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Głównym celem biegu jest oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działajacego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP.

Bohaterem VII Edycji Biegu będzie m.in. Antoni Heda ps. „Szary”, żołnierz ZWZ i AK, dowódca akcji rozbicia więzień w Starachowicach i Kielcach, więzień stalinowski, Honorowy Obywatel Ostrowca Świętokrzyskiego.

Rejestracja uczestnictwa w biegu odbywa się na: https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4404

Do pobrania:
Regulamin – pdf
Załącznik nr 1 – zgoda rodzica/opiekuna prawnego 
Załącznik nr 2 – upoważnienie do odbioru pakietu startowego