?AKCJA STRAJKOWA NAUCZYCIELI?

Szanowni Państwo!
Informuję, że 8 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) w naszej szkole rozpocznie się strajk nauczycieli i pracowników oświaty, który potrwa do odwołania.
Ponieważ w referendum strajkowym ponad 90% nauczycieli zadeklarowało poparcie dla strajku, możemy nie być w stanie zagwarantować pełnej opieki Państwa dzieciom. Dopiero w poniedziałek będziemy mieć wiedzę, jak duża będzie skala protestu w naszej szkole. Zdaję sobie sprawę, że strajk pracowników oświaty może spowodować zakłócenia w pracy szkoły, a tym samym wiązać się z pewnymi trudnościami dla Państwa i Państwa dzieci. Ponieważ możemy nie być w stanie poprowadzić zajęć zgodnie z planem, uprzejmie proszę o zapewnienie we własnym zakresie opieki dla swoich dzieci w czasie trwania strajku. W wyjątkowych sytuacjach, dla uczniów obecnych w szkole, będą zorganizowane zajęcia opiekuńcze.

Sytuacja jest dynamiczna i w każdej chwili może ulec zmianie. Informacje dotyczące powrotu do pełnego funkcjonowania szkoły zostaną Państwu przekazane za pośrednictwem dziennika elektronicznego niezwłocznie po ich uzyskaniu.
 
Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
Anna Trojanowska