?STRAJK NAUCZYCIELI?

Szanowni Państwo!
Z przykrością informuję, że ostatnie negocjacje związków zawodowych z rządem nie przyniosły oczekiwanego rezultatu i dziś 8 kwietnia 2019 r. w naszej szkole rozpoczął się strajk nauczycieli i pracowników oświaty, który potrwa do odwołania. Ponieważ do akcji strajkowej przystąpiło ponad 80% nauczycieli, nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej opieki Państwa dzieciom, dlatego uprzejmie proszę o zapewnienie im w czasie trwania strajku opieki we własnym zakresie. W wyjątkowych sytuacjach, dla uczniów obecnych w szkole, będą organizowane zajęcia opiekuńcze. Jednocześnie podejmujemy działania, by egzamin gimnazjalny mógł się odbyć w terminie.
Sytuacja jest dynamiczna i w każdej chwili może ulec zmianie. Informacje dotyczące powrotu do pełnego funkcjonowania szkoły zostaną Państwu przekazane za pośrednictwem dziennika elektronicznego niezwłocznie po ich uzyskaniu.
Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
Anna Trojanowska