!!! WAŻNY KOMUNIKAT !!!

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami
Dyrekcja szkoły informuje, że kandydat, a później uczeń szkoły, reprezentuje klub sportowy, który rodzic wybierze dobrowolnie.
Nie ma przymusu ani konieczności zmian barw klubowych
po przyjęciu do Szkoły Mistrzostwa Sportowego.