Sprzątanie Świata w internacie

Młodzież z internatu, jak co roku wzięła udział w akcji „Sprzątanie Świata”. Wychowankowie czują potrzebę współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego, zwłaszcza w najbliższym otoczeniu.