W listopadzie wspominamy tych, którzy odeszli.

2019.11.08. Chcąc uczcić pamięć ludzi sportu, wolontariuszki z naszej szkoły zapaliły znicze przed pomnikiem upamiętniającym poległych w czasie II wojny światowej sportowców i działaczy sportowych KSZO.