Narada Szkół Mistrzostwa Sportowego w Spale

2019.11.28.
Dyrektor Anna Trojanowska, wicedyrektor Rafał Dytkowski oraz Trener koordynator Marcin Piwnik uczestniczyli w konferencji Szkół Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Pływackiego.
Spotkanie poświęcone było m.in. podsumowaniu szkolenia sportowego
w roku 2019 oraz propozycjom organizacji szkolenia w roku 2020.