Spotkanie z Honorowymi Dawcami Krwi

W dniu  28 listopada 2019 r.  w naszej szkole gościliśmy   Honorowych Dawców   Krwi. Spotkanie zorganizowane zostało  dzięki współpracy z Zarządem  Rejonowym PCK  i skierowane było dla uczniów klas II – III  Zespołu Szkół Ogólnokształcących  Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Istotą  tego spotkania było i jest uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych ludzi,  chęć niesienia bezinteresownej pomocy oraz wdrażanie młodzieży do współodpowiedzialności i odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań.  Przedstawiciele PCK wraz z opiekunką SK PCK propagowali i propagują idee honorowego krwiodawstwa, aktywizują środowisko szkolne w duchu niesienia pomocy potrzebującym zachęcając młodzież do oddawania krwi. Oddawanie krwi, przestrzeganie idei humanitaryzmu, bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka kształtuje charakter uczniów, wzmacnia poczucie własnej wartości i rozwija kontakty interpersonalne.
Zaproszeni goście wyświetlili film dotyczący akcji oddawania krwi  oraz  opowiadali  o historii PCK, pokazali odznaczenia, książki i cenne pamiątki  które otrzymali dzięki swojej działalności w PCK.

Opiekunem Szkolnego Koła PCK jest mgr Katarzyna Mozal-Papciak