Komunikat

Szanowni Państwo.
Przypominam, że od 16 marca zostają zawieszone wszystkie zajęcia dla uczniów, również opiekuńcze. W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną Szkoła będzie zamknięta dla interesantów. W sprawach pilnych prosimy kontaktować się telefonicznie (41 262 48 06) lub mailowo (sekretariat@sms.ostrowiec.pl).
Przypominam: uczniowie nie mają ferii, to czas, który powinni spędzać w swoich domach. Służby porządkowe (Straż Miejska i Policja) będą legitymowały dzieci i młodzież, gromadzącą się w skupiskach i przebywającą poza domem. Informacje na ten temat będą przekazywane rodzicom i dyrektorom szkół.
Nauczyciele w okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych będą wspierać uczniów w nauce i przekazywać materiały do samodzielnej pracy w domu poprzez zajęcia online i dziennik elektroniczny. Szczególną opieką zostaną objęci uczniowie, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego.
Proszę na bieżąco sprawdzać komunikaty zamieszczane na stronie szkoły i/lub fb oraz wiadomości przesyłane do Państwa za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
W razie jakichkolwiek pytań, sugestii – proszę o kontakt przez e-dziennik.
Z poważaniem,
Anna Trojanowska, dyrektor szkoły