Instrukcja logowania do aplikacji do zdalnego nauczania

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie.
Mając na uwadze fakt, że sytuacja kształcenia na odległość jest nowa dla Wszystkich, poniżej zamieszczamy instrukcję dotyczącą logowania się do Office365 i aplikacji Teams, którą będziemy wykorzystywali do zdalnej nauki.
W pierwszych dniach tej innej rzeczywistości razem uczymy się korzystać z narzędzi IT i poznajemy charakter zdalnej nauki. Dlatego też bez obaw, strachu postarajmy się „złapać ” ten wirtualny kontakt.
Życzę Nam wszystkim wytrwałości, a przede wszystkim zdrowia.
Anna Trojanowska, dyrektor szkoły.
POBIERZ