Informacja dotycząca odbioru rzeczy pozostawionych przez młodzież w internacie

Podajemy terminy w których można będzie odebrać rzeczy pozostawione przez młodzież w internacie:
– klasy maturalne: 04 – 08.05.2020,
– pozostałe klasy: 11 – 15.05.2020.
Ponieważ rzeczy przechowywane są w jednym pomieszczeniu (osobno dla dziewcząt i osobno dla chłopców) oraz pakowane były w worki oznaczone numerami pokoi, prosimy, by w miarę możliwości odbiór odbywał się na następujących zasadach:
– odbiór rzeczy może się odbyć w dniu i o godzinie wcześniej ustalonej z wychowawcami poszczególnych grup wychowawczych w internacie,
– w internacie mogą przebywać jednocześnie mieszkańcy (lub ich rodzice/opiekunowie) tylko jednego pokoju,
– rozpakowywanie i segregacja rzeczy odbywa się na korytarzu, tak by można było zachować zalecane odległości między osobami,
– prosimy o przygotowanie maseczek ochronnych oraz rękawiczek jednorazowych.
Prosimy o stosowanie się do powyższych wskazówek , dla bezpieczeństwa własnego oraz pracowników szkoły. Dziękujemy.