Konsultacje dla uczniów klas VIII i maturzystów

Szanowni Państwo!

Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas VIII oraz maturzyści będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły.  W celu zapewnienia zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania uczniów w szkole, w trakcie konsultacji z nauczycielami, opracowana została „Procedura bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ZSOMS w Ostrowcu Św.”

Przed udziałem w konsultacjach prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami: 
Harmonogram konsultacji
Procedura bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ZSOMS w Ostrowcu Św.
– Załącznik nr 1 – Deklaracja udziału w konsultacjach z nauczycielami organizowanych w szkole (dla uczniów nieletnich)
– Załącznik nr 1a – Deklaracja udziału w konsultacjach z nauczycielami organizowanych w szkole (dla uczniów pełnoletnich)
– Załącznik nr 4 – Zasady organizacji konsultacji dla uczniów
– Załącznik nr 6 – Zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej