Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!
Dzięki wspólnym wysiłkom udało nam się zrealizować kształcenie na odległość i z powodzeniem dotrwaliśmy do końca roku szkolnego. Niestety w związku z trwającą epidemią nie możemy zorganizować tradycyjnych uroczystości.
W piątek, 26 czerwca 2020 roku, uczniowie klas VI i VII szkoły podstawowej oraz I i II liceum otrzymają świadectwa szkolne zgodnie z poniższym harmonogramem:
9.00 – 9.45 – klasy II a, II b, II e
9.45 – 10.30 – klasy I ag, I bg, I cg
10.30 – 11.15 – klasy I as, I bs, VII b
11.15 – 12.00 – klasy VII a, VI a, VI b
Natomiast uczniów klas ósmych zapraszamy w piątek 26 czerwca 2020 roku na ostatnie spotkanie z wychowawcami, połączone z rozdaniem świadectw i dyplomów według poniższego harmonogramu:
klasa VIII a – godz. 9.00
klasa VIII b – 9.30
klasa VIII c – 10.00
Przypominamy, że wszystko musi się odbywać zgodnie z procedurami i wytycznymi GIS oraz MEN, które nadal obowiązują na terenie Polski we wszystkich placówkach oświatowych (maseczki, utrzymywanie odstępu między osobami). Uczeń zobowiązany jest do posiadania długopisu, którym podpisywać będzie poświadczenie odbioru świadectwa.
Nieodebrane w dniu zakończenia roku szkolnego świadectwa będzie można odbierać od poniedziałku 29 czerwca 2020 roku w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 – 14.00.