Sprzątanie brzegów Kamiennej

14.06.2020 r.

ZSOMS co roku uczestniczy w akcji: „SPRZĄTANIE BRZEGÓW KAMIENNEJ”… w tym roku nie mogło być inaczej, choć „inaczej”… #zostańwdomu w związku z tym nie mogliśmy się spotkać, aby wspólnie zadbać o najbliższą nam okolicę, ale zrobiliśmy to indywidualnie.. i nadal możemy (!) To jak żyjemy i w jakim otoczeniu zależy w dużej mierze od nas samych… bądźmy też wzorem dla innych to nie może być jednorazowa akcja, ale nasz codzienny, świadomy styl życia szczególne podziękowania dla Miłosza i Dawida