Wyniki prób sprawnościowych do Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego

Poniżej publikujemy listę kandydatek i kandydatów, którzy zaliczyli próbę sprawności fizycznej do klasy VI oraz w rekrutacji uzupełniającej do klasy VII i VIII Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w podziale na dyscypliny sportowe.
POBIERZ LISTĘ

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane do publicznej wiadomości w formie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 10 lipca 2020 r. o godz. 10.00.

Przypominamy, że II termin prób sprawnościowych dla pozostałych zainteresowanych zaplanowano na 27 lipca.