Wyniki prób sprawnościowych do Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego – termin dodatkowy

Poniżej publikujemy listę kandydatek i kandydatów, którzy zaliczyli próbę sprawności fizycznej do klasy VI oraz w rekrutacji uzupełniającej do klasy VII i VIII Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w podziale na dyscypliny sportowe.

Klasa VI  
Piłka siatkowa dziewcząt:
1. Czyż Lena
Piłka ręczna:
1.Skit Oliwer 

Klasa VII
Piłka siatkowa
1.Polak Maja
2. Witkowska Gabriela
Piłka nożna:
1. Kapusta Kryspin

Klasa VIII
Pływanie:
1. Jonaszek Julia
Piłka ręczna:
1. Wnuk Alan
Piłka nożna:
1. Gilewski Krystian