!!! UWAGA !!!

Wydawanie zaświadczeń CKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty + 1 kserokopia w piątek 31.07.2020 w godz. 15.00 do 16.00 oraz w poniedziałek od 9.00 do 14.00.