Wywiadówka

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna ZSOMS serdecznie zapraszają wszystkich rodziców/opiekunów prawnych na zebranie związane z organizacją roku szkolnego 2020/2021, które odbędzie się 11.09.2020 r. o godz. 16.30.
Prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa (zasłonięte usta oraz nos, dezynfekcja rąk przed wejściem do szkoły).

Przydział sal na spotkania z wychowawcami jest następujący:

VI A – s. 10
VII A – s. 15
VII B – s. 16
VIII A – s. 27
VIII B – s.17
I A – s. 26
I B – s. 2
II AS – s. 25
II BS – s. 23
II AG – s. 6
II BG – s. 4
II CG – s. 3
III A – s. 24
III B – s. 5
III E – s. 1

W przypadku wzrostu zagrożenia epidemicznego spotkanie może zostać odwołane, a wszelkie informacje będą przekazane drogą on line.