!!! KOMUNIKAT !!!

ZWROT NADPŁATY ZA OBIADY DLA UCZNIÓW ZSOMS NIEMIESZKAJĄCYCH W INTERNACIE

Zwrot kosztów niewykorzystanych obiadów zostanie przesłany przelewem na podane nr kont. Osoby, które po raz pierwszy w tym roku korzystały z obiadów i nie składały w kwietniu bieżącego roku Oświadczenia o numerze konta proszone są o przesłanie skanu lub zdjęcia wypełnionego oświadczenia na email internat@sms.ostrowiec.pl (druk oświadczenia w zakładce STOŁÓWKA). Zwrot pieniędzy nastąpi do końca m-ca listopada br.