WYWIADÓWKA

Szanowni Rodzice.
Z uwagi na obecną sytuację, zaplanowane na 20 listopada br. zebrania wychowawców klas z rodzicami oraz konsultacje z nauczycielami, nie odbędą się w tradycyjnej formie. Zachęcam Państwa do konsultacji zdalnych z wychowawcami oraz nauczycielami uczącymi Państwa dzieci. Wychowawcy klas przekażą Państwu za pomocą e-dziennika informacje nt. spotkania on-line, które odbędzie się za pośrednictwem aplikacji Teams.
Przypominam jednocześnie o tym, że szkoła na obecną chwilę realizuje zajęcia w formie zdalnej. Zajęcia te prowadzone są na platformie TEAMS i odbywają się zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Bak ucznia na lekcji zdalnej jest równoważny z nieobecnością na zajęciach, która jest rejestrowana w e-dzienniku Vulcan.
Z poważaniem,
Anna Trojanowska, Dyrektor Szkoły