Towarzyski mecz siatkarzy

20.11.2020 r. Nasi siatkarze, przygotowując się do 1 meczu w kategorii juniorów młodszych, gościli starszych, doświadczonych kolegów
z ostrowieckiej siatkarskiej rodziny. Wiele wrażeń i sporo ciekawych akcji są zapowiedzią dobrego startu SMS GUMP w tym sezonie.