Pomaganie uzależnia

15.01.20201 r. Kolejne ważne wydarzenie charytatywne nie mogło się odbyć bez udziału naszej szkoły. Ponieważ lubimy pomagać, włączyliśmy się
w akcję Radio Ostrowiec i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” „Gwiazdki Moc”. A cel jest szczytny. Dochód ze sprzedaży kalendarzy-cegiełek w tym roku przeznaczony jest na remont
i doposażenie oddziału terenowego stacji krwiodawstwa i krwiolecznictwa
w szpitalu oraz laboratorium diagnostycznego lecznicy.