Let’s do it

Nasi maturzyści piszą dziś egzamin z języka angielskiego.
Powodzenia