Kadra internatu

Opiekę nad młodzieżą w internacie sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Są to:
Kierownik internatu – mgr Marek Stolarczyk
wychowawcy:
mgr Urszula Bażant
mgr Beata Czaja
mgr Małgorzata Dąbska
mgr Anna Duda
mgr Aneta Kołodziej-Klepacz
mgr Anna Kucharska – Murzyn
mgr Elżbieta Kowalska
mgr Bartosz Kuszewski
mgr Anna Maj
mgr Katarzyna Mozal – Papciak
mgr Beata Niedbała
mgr Anna Szymczyk-Połowniak