O nas

 PODSTAWOWE INFORMACJE O INTERNACIE
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św.

Budynek internatu usytuowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły, prowadzi do niego dojazdowa aleja od strony ulicy Żeromskiego. Ogółem dysponujemy miejscami dla 122 osób. Co roku w okresie wakacyjnym przeprowadzane są remonty i modernizacja, dzięki czemu podnosimy standard internatu.

Parter budynku zajmują: kuchnia internatu ze stołówką, sekretariat internatu, prywatny gabinet stomatologiczny, biblioteka szkolna wraz z pomieszczeniem internetowego centrum informacji medialnej, dostępnym dla wszystkich uczniów i mieszkańców internatu, portiernia oraz aneks kuchenny dla mieszkańców internatu.

Na pierwszym piętrze znajduje się 16 pokoi mieszkalnych przeznaczonych dla dziewcząt. Są to pokoje o wysokim standardzie, wyposażone w komplety nowych mebli. Na tym piętrze znajduje się również pokój kierownika internatu, gabinet pielęgniarki i pokój do cichej nauki wyposażony w sprzęt audiowizualny.

Drugie piętro w całości zajmuje internat. Znajdują się tu 23 pokoje dla chłopców, które są sukcesywnie doposażane i odnawiane. Na tym piętrze znajduje się również pokój wychowawców, świetlica wyposażona w telewizor, odtwarzacz dvd oraz telewizję cyfrową.

W Internacie ZSOMS działają:
– samorząd : Młodzieżowa Rada Internatu,
– sekcja sportowa,
– sekcja dydaktyczno – naukowa,
– sekcja kulturalno – dekoratorska,
– sekcja porządkowa.
       
 
   
Na obu piętrach znajdują się łazienki, z wydzielonymi pomieszczeniami dla sanitariatów, umywalek oraz kabinami prysznicowymi.

Piętro trzecie zajmuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Mieszkańcy internatu mają możliwość korzystania z kompleksu sportowego (duże boisko z naturalną murawą i bieżnią, małe boisko treningowe, nowoczesna hala sportowa, siłownia) usytuowanego przy budynkach szkoły i internatu. W niedużej odległości od placówki znajduje się również Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Św. (pływalnia, Dział Odnowy Biologicznej).

 

Internat jest czynny także w wybrane weekendy, tak by umożliwić uczniom – zawodnikom udział w zawodach sportowych, które odbywają się w dni wolne od zajęć dydaktycznych.

CZAS WOLNY W INTERNACIE
W wolnych chwilach wychowankowie w różny sposób organizują sobie czas. Co widać na poniżej zamieszczonych zdjęciach.

2015. INTERNAT (14)Tytuł mistrzyni zdobywania wiedzy oraz czasu przebywania w sali „cichej nauki” przypadłby Magdzie F., która najlepiej wie, do czego ta sala służy 🙂

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:
Regulamin Internatu ZOSMS
Regulamin BHP Mieszkańców Internatu ZSOMS
Regulamin Stołówki Internatu ZSOMS
Regulamin rekrutacji do Internatu ZSOMS
Kwestionariusz rekrutacyjny
♦ Informacja o spełnianiu przez kandydata dodatkowych kryteriów zawartych w regulaminie rekrutacji
♦ Regulamin Młodzieżowej Rady Internatu