Biblioteka

Biblioteka szkolna wraz z pracownią multimedialną znajdują się w budynku internatu szkoły.
Księgozbiór liczy 23 tysiące woluminów. Są to słowniki i encyklopedie, literatura naukowa i popularnonaukowa, lektury szkolne, beletrystyka oraz prasa młodzieżowa. W miarę możliwości są nabywane nowości wydawnicze.
W bibliotece realizowany jest program: „Poszukiwanie, selekcja i gromadzenie informacji”. Zajęcia prowadzone w ramach tego programu są skierowane do maturzystów przygotowujących prezentacje maturalne.

Biblioteka organizuje wystawy związane z aktualnymi rocznicami, obchodami. Każdego roku uczniowie mogą zobaczyć wystawę: „ Książka XIX i pierwszej połowy XX wieku”, gdzie zobaczyć można najstarsze egzemplarze znajdujące się w naszej bibliotece.
Dwa razy w roku organizowany jest kiermasz taniej książki. Uczniowie i pracownicy szkoły mogą zakupić repetytoria i testy maturalne, a także ciekawą literaturę młodzieżową.
W pracowni multimedialnej uczniowie mają do dyspozycji komputery, telewizor i odtwarzacz DVD.
W razie potrzeby nauczyciele-bibliotekarze udzielają pomocy przy doborze literatury do prezentacji maturalnych, konkursów, olimpiad, rozwijają zainteresowania uczniów.
Młodzież może korzystać z biblioteki i pracowni multimedialnej w godzinach: 8.00-17.00.
Harmonogram pracy biblioteki szkolnej i świetlicy: 
Poniedziałek:
8.00 – 16.00
Wtorek:
8.00 – 16.00, przerwa 14.05-14.50
Środa:
8.00 – 16.00, przerwa 14.05-14.50
Czwartek:
8.00 – 16.00, przerwa 14.05-14.50
Piątek:
8.00 – 13.00