Rekrutacja 2023/24

W roku szkolnym 2023/2024 w Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego prowadzimy nabór do klasy VI oraz nabór uzupełniający do klas VII i VIII w następujących dyscyplinach:
– piłka siatkowa dziewcząt i chłopców,
– piłka ręczna chłopców,
– piłka nożna chłopców,
– pływanie,
– piłka wodna dziewcząt i chłopców,
– boks.
Dokumenty rekrutacyjne należy składać w sekretariacie szkoły przy ul. Żeromskiego 5 w godz. 9.00 – 15.00 w terminie do 31 maja 2023 r. 

EGZAMINY SPRAWNOŚCIOWE ZSOMS 2023-2024

Próby sprawności fizycznej w zakresie: piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki ręcznej i lekkiej atletyki odbędą się w hali przy ul. Żeromskiego 5, natomiast w zakresie pływania i piłki wodnej na basenie „Rawszczyzna” przy ul. Mickiewicza 32, a w zakresie boksu w hali KSZO przy ul. Świętokrzyskiej 11.

 1. Regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego
 2. Załącznik nr 1 – Egzamin sprawnościowy do SPMS – piłka siatkowa
 3. Załącznik nr 2 – Egzamin sprawnościowy do SPMS – piłka ręczna
 4. Załącznik nr 3 – Egzamin sprawnościowy do SPMS – pływanie
 5. Załącznik nr 4 – Egzamin sprawnościowy do SPMS – piłka wodna
 6. Załącznik nr 5 – Egzamin sprawnościowy do SPMS – piłka nożna
 7. Załącznik nr 6 – Egzamin sprawnościowy do SPMS – boks

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji

 1. Podanie do klasy w Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego
 2. Zgoda rodzica/prawnego opiekuna na uczęszczanie dziecka do szkoły mistrzostwa sportowego
 3. Zgoda rodzica/prawnego opiekuna na przystąpienie do prób sprawności fizycznej
 4. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dzieci
 5. Oświadczenie o wielodzietności rodziny
 6. Klauzula informacyjna RODO
 7. Oświadczenia woli
 8. Deklaracja uczestnictwa w zajęciach z religii
 9. Rezygnacja z udziału w zajęciach z wychowania do życia w rodzinie
 10. Wniosek o dostęp do dziennika elektronicznego

Internat

 1. Regulamin Internatu
 2. Regulamin rekrutacji do Internatu
 3. Kwestionariusz rekrutacyjny dla kandydatów
 4. Wniosek rekrutacyjny dla obecnych mieszkańców