Piłka ręczna

16.02.20.pr

 

GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA W PIŁCE RĘCZNEJ

Nabór wniosków szkół aplikujących do projektu prowadzony był od lutego 2015 r. Znaleźliśmy się w gronie blisko 300 szkół z całej Polski spełniających kryteria opisane w Programie (pełnowymiarowe boiska do gry w piłkę ręczną, obiekty wspomagania szkolenia, jak np. pływalnie, boiska zewnętrzne, obiekty lekkoatletyczne, kwalifikowana kadra szkoleniowa, zwiększona liczba godzin szkolenia sportowego, współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego).

16.02.21.prW połowie października 2015 r. zostały zawarte umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz Fundacją PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza w zakresie Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2015 zadań związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce ręcznej w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego,a następnie ZPRP podpisał stosowne porozumienia ze szkołami.

Nasze Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego jest jedną z trzech szkół tego szczebla w województwie świętokrzyskim, w którym jest prowadzone szkolenie dla chłopców.  OSPR funkcjonuje we współpracy z klubem KSZO Ostrowiec. Szkoleniem objętych jest 17 zawodników z klas 1-2 GMS, reprezentujących wysoki poziom sportowy w piłce ręcznej, oraz 10 zawodników spoza szkoły. Chłopcy objęci szkoleniem mogą liczyć na dofinansowanie do sprzętu treningowego, konsultacji szkoleniowych i udziału w zawodach.

Co to jest OSPR?
Program rozwoju piłki ręcznej – ośrodki szkolenia sportowego młodzieży jest systemem szkolenia dzieci i młodzieży w piłce ręcznej od 6 klasy szkoły podstawowej do 3 klasy ponadgimnazjalnej. Został uruchomiony we wrześniu 2015 r. dzięki wsparciu środków Ministerstwa Sportu i Turystki, środków pochodzących z samorządów i od sponsorów.

ZADANIA GIMNAZJUM
• Przeprowadzenie właściwego naboru i selekcji z wykorzystaniem ustalonych przez ZPRP parametrów i wskaźników.
• Unifikacja szkolenia na poziomie młodzieżowym – wprowadzanie zatwierdzonych lub przygotowanych przez ZPRP programów nauczania piłki ręcznej w szkołach.
• Doposażenie w materiały edukacyjne i sprzęt sportowy.

KADRA PROJEKTU
Kierownik Projektu – Zygfryd Kuchta
Zastępca Kierownika Projektu – Dorota Liese-Romanowska
Koordynator makroregionalny – Lidia Walczyk (małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie) – liddka@wp.pl
Koordynator wojewódzki – Ryszard Mańko – koordynator województwa świętokrzyskiego – r.manko@wp.pl
Trenerzy – Tomasz Radowiecki, Krystian Wędrak, Jacek Wziątek
Fizjoterapeuta – Szymon Fugiel (świętokrzyskie)

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE NA STRONIE
www.ospr.edu.pl