Dodatkowe dni wolne od zajęć

Decyzją Dyrektora Szkoły w roku szkolnym 2023/2024 ustalono następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

  • 2 stycznia 2024
  • 2 maja 2024
  • 6 maja 2024
  • 7 maja 2024
  • 8 maja 2024
  • 9 maja 2024
  • 10 maja 2024
  • 31 maja 2024

Dla uczniów Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w dni dodatkowo wolne
od zajęć dydaktycznych szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.
Prosimy taką potrzebę zgłaszać wcześniej u wychowawców klas.