Harmonogram spotkań z rodzicami

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023
w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego

  • 9 września 2022 r., godz. 16.30
  • 18 listopada 2022 r. godz. 16.30
  • 13 stycznia 2023 r., godz. 16.30
  • 2 czerwca  2023 r., godz. 16.30