OPIEKA MEDYCZNA I STOMATOLOGICZNA

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św. informuje, że szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną i stomatologiczną uczniom do 19 roku życia na poniższych zasadach:

  1. Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawuje pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania p. Grażyna Sienniak.
  2. Gabinet pielęgniarki mieści się w budynku internatu na parterze.
  3. Pielęgniarka pracuje w godzinach 12.00 – 15.00 (poniedziałek, wtorki i czwartki) oraz 8.30 – 11.30 (środy).
  4. Świadczenia profilaktyczne stomatologiczne realizowane będą w dentobusie w ramach porozumienia z Centrum Medyczne Corten Medic.
  5. Wzór zgody na wykonanie profilaktyki stomatologicznej znajduje się tutaj.
  6. W przypadku, gdybyście Państwo nie życzyli sobie objęcia dziecka opieką zdrowotną i stomatologiczną proszę o złożenie „sprzeciwu” od świadczenia usług medycznych, odpowiednio do świadczeniobiorców realizujących opiekę.