Skład Rady Rodziców

Przewodnicząca: Anna Szafrańska
Z-ca Przewodniczącej: Magdalena Bielakowska – Madej 
Skarbnik: Aneta Mazur
Sekretarz: Krzysztof Tworzewski

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Marcin Zagraj
Członek: Wioletta Pająk
Członek: Paulina Jabłońska

Numer konta Rady Rodziców przy ZSOMS,
Ostrowiec Św., ul. Żeromskiego 5
Bank BS w Ostrowcu Św.
Nr 77 85070004 2001 00044860 0001

Na rok szkolny 2022/2023 ustalono roczną składkę w wysokości 120,00 zł.