Ubezpieczenie

Zarząd Rady Rodziców podjął decyzję o wyborze na rok szkolny 2023/2024 oferty firmy ubezpieczeniowej InterRisk SA – wariant 3. Składka wynosi 50,00 zł

Zakres ochrony ubezpieczeniowej dla uczniów SMS Ostrowiec –pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia – pobierz

Postanowienia dodatkowe i odmienne od ogólnych warunków ubezpieczenia EDU PLUS – pobierz

Zgłoszenie szkody NNW dziecka – pobierz