Wydawanie duplikatów dokumentów

Procedura wydawania świadectw szkolnych – giloszy, legitymacji szkolnych oraz wydawania ich duplikatów w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim – pobierz pdf

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – pobierz pdf

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – pobierz pdf

UWAGA!!! 
Od dnia 07.03.2022 r. obsługę bankową naszej jednostki realizuje Santander Bank Polska. W związku z powyższym opłatę za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego lub duplikatu legitymacji szkolnej dokonuje się na nowy rachunek bankowy:

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego
ul. Żeromskiego 5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Nr konta:    39 1090 2040 0000 0001 4978 0152
Tytuł przelewu: opłata za duplikat świadectwa szkolnego / legitymacji szkolnej   + imię i nazwisko.