Kadra internatu

Opiekę nad młodzieżą w internacie sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Są to:
Kierownik internatu – mgr Marek Stolarczyk
Zastępca kierownika internatu – mgr Anna Duda
wychowawcy:
mgr Beata Czaja
mgr Anna Czuba
mgr Małgorzata Dąbska
mgr Aneta Kołodziej-Klepacz
mgr Elżbieta Kowalska
mgr Bartosz Kuszewski
mgr Anna Kucharska-Murzyn
mgr Grażyna Osowska
mgr Ewelina Perchlicka
mgr Anna Szymczyk-Połowniak
mgr Irena Stępniak