Konkursy przedmiotowe

projektKonkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych organizowane przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty mają na celu przede wszystkim:

 1. Wspieranie i rozwijanie uzdolnień, zainteresowań uczniów.
 2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie wybranego przedmiotu.
 3. Rozwijanie zdolności twórczego myślenia.
 4. Promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli.
 5. Motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy
  z uczniem zdolnym.
W roku szkolnym 2023/2024 planowane jest przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego z następujących przedmiotów:
 • język polski,
 • matematyka,
 • język angielski,
 • język niemiecki
 • biologia,
 • chemia,
 • geografia,
 • historia,
 • fizyka,
 • informatyka.

Harmonogram szkolnych konkursów

16 listopada 2023 r., godz. 10.00- biologia – osoba odpowiedzialna p. Urszula Sokół