Konkursy przedmiotowe

Konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych organizowane przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty mają na celu przede wszystkim:

  1. Wspieranie i rozwijanie uzdolnień, zainteresowań uczniów.
  2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie wybranegoprzedmiotu.
  3. Rozwijanie zdolności twórczego myślenia.
  4. Promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli.
  5. Motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym.

Świętokrzyski Kuratora Oświaty jest organizatorem:
– KONKURSU Z JĘZYKA POLSKIEGO,
– KONKURSU Z MATEMATYKI,
– KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO.

Harmonogram szkolnych konkursów

7 listopada 2017 r. – język polski – osoba odpowiedzialna p. Małgorzata Malinowska
10 listopada 2017 r. – język angielski – osoba odpowiedzialna p. Dorota Jaskuła – Przygoda
14 listopada 2017 r. – matematyka – osoba odpowiedzialna p. Edyta Machul

Wszystkie konkursy rozpoczynają się o godz. 10.00.