Konkursy przedmiotowe

Konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych organizowane przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty mają na celu przede wszystkim:

 1. Wspieranie i rozwijanie uzdolnień, zainteresowań uczniów.
 2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie wybranegoprzedmiotu.
 3. Rozwijanie zdolności twórczego myślenia.
 4. Promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli.
 5. Motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym.
W roku szkolnym 2019/2020 planowane jest przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego z następujących przedmiotów:
 • język polski,
 • matematyka,
 • język angielski,
 • język niemiecki,
 • język rosyjski,
 • język francuski,
 • biologia,
 • chemia,
 • geografia,
 • historia,
 • fizyka,
 • informatyka.

Harmonogram szkolnych konkursów

20 listopada 2018 r. – język polski – osoba odpowiedzialna p. Małgorzata Malinowska
7 listopada 2018 r. – język angielski – osoba odpowiedzialna p. Katarzyna Korulczyk
15 listopada 2018 r. – matematyka – osoba odpowiedzialna p. Edyta Machul
22 listopada 2018 r. – język niemiecki – osoba odpowiedzialna p. Alicja Ramska

Wszystkie konkursy rozpoczynają się o godz. 10.00.