Konkursy przedmiotowe

projektKonkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych organizowane przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty mają na celu przede wszystkim:

 1. Wspieranie i rozwijanie uzdolnień, zainteresowań uczniów.
 2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie wybranego przedmiotu.
 3. Rozwijanie zdolności twórczego myślenia.
 4. Promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli.
 5. Motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy
  z uczniem zdolnym.
W roku szkolnym 2021/2022 planowane jest przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego z następujących przedmiotów:
 • język polski,
 • matematyka,
 • język angielski,
 • język niemiecki,
 • język rosyjski,
 • język francuski,
 • biologia,
 • chemia,
 • geografia,
 • historia,
 • fizyka,
 • informatyka.

Harmonogram szkolnych konkursów

9 listopada 2021 r. – fizyka – osoba odpowiedzialna p. Jerzy Gomuła
17 listopada 2021 r. – matematyka – osoba odpowiedzialna p. Edyta Machul
22 listopada 2021 r. – chemia – osoba odpowiedzialna p. Anna Maj
23 listopada 2021 r. – biologia – osoba odpowiedzialna p. Urszula Sokół
24 listopada 2021 r. – geografia – osoba odpowiedzialna p. Grzegorz Ciździel
25 listopada 2021 r. – historia – osoba odpowiedzialna p. Ewa Wojtas
29 listopada 2021 r. – język polski – osoba odpowiedzialna p. Anna Mazurkiewicz
30 listopada 2021 r. – język angielski – osoba odpowiedzialna p. Joanna Gawrońska
Wszystkie konkursy rozpoczynają się o godz. 10.00.