Konkursy przedmiotowe

Konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych organizowane przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty mają na celu przede wszystkim:

  1. Wspieranie i rozwijanie uzdolnień, zainteresowań uczniów.
  2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie wybranegoprzedmiotu.
  3. Rozwijanie zdolności twórczego myślenia.
  4. Promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli.
  5. Motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym.

Świętokrzyski Kuratora Oświaty jest organizatorem:
– KONKURSU Z JĘZYKA POLSKIEGO,
– KONKURSU Z MATEMATYKI,
– KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO,
– KONKURS Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO.

Harmonogram szkolnych konkursów

20 listopada 2018 r. – język polski – osoba odpowiedzialna p. Małgorzata Malinowska
7 listopada 2018 r. – język angielski – osoba odpowiedzialna p. Katarzyna Korulczyk
15 listopada 2018 r. – matematyka – osoba odpowiedzialna p. Edyta Machul
22 listopada 2018 r. – język niemiecki – osoba odpowiedzialna p. Alicja Ramska

Wszystkie konkursy rozpoczynają się o godz. 10.00.