Wymagania Edukacyjne

Religia – klasa I
Religia – klasa II
Religia – klasa III
Religia – klasa IV
Język polski
Język angielski
Język niemiecki – klasy I – IV 
Język hiszpański – klasy I-IV
Muzyka
Historia – klasa I
Historia – klasa II
Historia – klasa III
Historia – klasa IV
Historia i teraźniejszość
Wiedza o społeczeństwie
Podstawy przedsiębiorczości 
Biznes i zarządzanie – klasa I
Biznes i zarządzanie – klasa II
Geografia – klasa I – poziom podstawowy
Geografia – klasa I – poziom rozszerzony
Geografia – klasa II – poziom podstawowy
Geografia – klasa II – poziom rozszerzony
Geografia – klasa III – poziom podstawowy
Geografia – klasa III – poziom rozszerzony
Geografia – klasa IV – poziom rozszerzony
Biologia – klasa I – poziom podstawowy
Biologia – klasa I – poziom rozszerzony
Biologia – klasa II – poziom podstawowy
Biologia – klasa II – poziom rozszerzony
Biologia – klasa III – poziom podstawowy
Biologia – klasa III – poziom rozszerzony
Biologia – klasa IV – poziom rozszerzony
Chemia – klasa I – poziom podstawowy
Chemia – klasa II – poziom podstawowy
Chemia – klasa III – poziom podstawowy
Fizyka – klasa I – poziom podstawowy
Fizyka – klasa II – poziom podstawowy
Fizyka – klasa III – poziom podstawowy
Matematyka – klasa I – poziom podstawowy
Matematyka – klasa I – poziom rozszerzony
Matematyka – klasa II – poziom podstawowy
Matematyka – klasa II – poziom rozszerzony
Matematyka – klasa III – poziom podstawowy
Matematyka – klasa III – poziom rozszerzony
Matematyka – klasa IV – poziom podstawowy
Matematyka – klasa IV – poziom rozszerzony
Informatyka – klasa I
Informatyka – klasa II
Informatyka – klasa III
Wychowanie fizyczne
Edukacja dla bezpieczeństwa