16 czerwca szkoła nieczynna

Informujemy, iż na podstawie Zarządzenia Dyrektora Szkoły 16 czerwca 2017 r. (piątek) jest dla pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego dniem wolnym od pracy. W tym dniu szkoła będzie nieczynna. Dniem pracującym będzie natomiast sobota 24 czerwca 2017 r.

Wywiadówka

Przypominamy rodzicom uczniów gimnazjum i liceum  o wywiadówce końcoworocznej, która odbędzie się w piątek 9 czerwca 2017 r.
o godz. 16.30. Zapraszamy.

Spotkanie będzie poświęcone następującym sprawom:
1. Informacje na temat przewidywanych ocen z przedmiotów i ocen zachowania.
2. Organizacja zakończenia roku szkolnego 2017/2018.
3. Bieżące sprawy klasowe.

Będzie można także porozmawiać z nauczycielami, trenerami, pedagogiem i psychologiem.

Czytaj dalej Wywiadówka