Informacje dotyczące wyżywienia i zakwaterowania w Internacie


Zakwaterowanie uczniów od 03.09.2023 godz. 16.00.
Opłaty kaucji rocznej w wysokości 50,00 zł należy dokonać do 15 września 2023r.:
– wpłata gotówką w Sekretariacie Internatu;
– wpłata przelewem:
odbiorca: ZSOMS w Ostrowcu Św.
nr konta: 82 1090 2040 0000 0001 4978 0154
tytuł: kaucja 2023/24 imię i nazwisko ucznia

Opłata za wyżywienie i zakwaterowanie za miesiąc wrzesień wynosi 442,00 zł (w tym 342,00 zł wyżywienie + 100,00 zł zakwaterowanie) – płatne do 10.09.2023r.
– wpłata gotówką w Sekretariacie Internatu;
– wpłata przelewem:
odbiorca: ZSOMS w Ostrowcu Św.
nr konta: 39 1090 2040 0000 0001 4978 0152
tytuł: za zakwaterowanie i wyżywienie za m-c wrzesień imię i nazwisko ucznia

Opublikowano Kategoria: Kategorie Internat

Ogłoszenie dla uczniów chcących korzystać z obiadów w stołówce szkolnej

 • Obiady dla uczniów szkoły rozpoczną się od dnia 11 września 2023r.;
 • W roku szkolnym 2023/24 wdrożyliśmy elektroniczny system obsługi stołówki co wiąże się z koniecznością posiadania e-karty obiadowej;
 • Aby móc korzystać z obiadów należy złożyć w Sekretariacie Internatu Kartę zgłoszenia (dostępna na stronie internetowej w zakładce Stołówka lub w formie papierowej do pobrania w Sekretariacie Internatu) oraz dokonać płatności:
  – gotówką w Sekretariacie Internatu lub
  – przelewem na konto nr 39 1090 2040 0000 0001 4978 0152 w tytule podać imię, nazwisko, klasę ucznia oraz zakres dat jeśli obiady nie są wykupione na cały miesiąc;
 • płatności dokonujemy zawsze w bieżącym miesiącu tj. od 01 do 10 – tego danego miesiąca;
 • po opłaceniu obiadów uczeń otrzymuje e-kartę obiadową, która służy mu przez cały okres korzystania z obiadów; w przypadku rezygnacji karta podlega zwrotowi do Sekretariatu Internatu;
 • we wrześniu 2023r. odpłatność za obiady wynosi 135,00zł tj. 15 dni roboczych x 9,00zł;
 • na początku miesiąca można wyłączyć dni tygodnia, które nie odpowiadają uczniowi np. wszystkie wtorki; lub dni kiedy nieobecność jest zaplanowana z góry – wyłączeń dokonujemy przed zakupem obiadów;
  Zgubienie karty skutkuje wydaniem zastępczej, za którą należy uiścić opłatę w wysokości 20,00 zł. Opłaty tej należy dokonać:
 • gotówką w Sekretariacie Internatu lub
 • przelewem na konto nr 82 1090 2040 0000  0001 4978 0154 w tytule podać imię, nazwisko, klasę ucznia z dopiskiem za e-kartę obiadową;
Opublikowano Kategoria: Kategorie Internat

Informacje dotyczące wyżywienia i zakwaterowania w Internacie

Zakwaterowanie uczniów będzie możliwe od niedzieli 3 września 2023 od godz. 16.00. Jednak ze względu na trwające prace remontowe rekomendujemy kwaterunek w poniedziałek 4 września. Poważne utrudnienia dotyczą dojazdu i parkowania.

Opłaty kaucji rocznej w wysokości 50,00 zł należy dokonać do 15 września 2023r.:
– wpłata gotówką w Sekretariacie Internatu;
– wpłata przelewem:
odbiorca: ZSOMS w Ostrowcu Św.
nr konta: 82 1090 2040 0000 0001 4978 0154
tytuł: kaucja 2023/24 imię i nazwisko ucznia

Opłata za wyżywienie i zakwaterowanie za miesiąc wrzesień wynosi 442,00 zł (w tym 342,00zł wyżywienie + 100,00 zł zakwaterowanie) – płatne do 10.09.2023r.:
– wpłata gotówką w Sekretariacie Internatu;
– wpłata przelewem:
odbiorca: ZSOMS w Ostrowcu Św.
nr konta: 39 1090 2040 0000 0001 4978 0152
tytuł: za zakwaterowanie i wyżywienie za m-c wrzesień imię i nazwisko ucznia

Opublikowano Kategoria: Kategorie Internat

KOMUNIKAT

Opłata za zakwaterowanie i wyżywienie w internacie za m-c czerwiec 2023r. wynosi 352,00 zł

Wyliczenie opłaty:

Opłata zaKwota opłaty [zł]Suma [zł]
11 x dni pełne wyżywienie (3 posiłki)18,00198,00
4 x dni niepełne wyżyw. (2 posiłki: 3 piątki i 07.06 przed Bożym Ciałem)13,5054,00
1x zakwaterowanie100,00100,00
Ogółem:352,00

Termin wnoszenia opłat do 10.06.2023r.

 • Nr konta bankowego: 39 1090 2040 0000 0001 4978 0152
 • Płatność gotówką – w sekretariacie Internatu

Odpisy z abonamentu za zgłoszone nieobecności należy składać w terminie do 10-tego każdego miesiąca.
Osoby posiadające dofinansowania do wyżywienia proszone są o zgłaszanie się do sekretariatu Internatu o udzielenie informacji o wysokości opłaty.

„Czasu nie da się zatrzymać, ale warto wracać do chwil, które pozostają w naszej pamięci”

W internacie odbyło się pożegnanie wychowanków, którzy ukończyli SMS oraz THM. Tu uczyli się samodzielności, odpowiedzialności, tu stawiali pierwsze kroki ku dorosłości. W pamięci pozostaną piękne wspomnienia
i nawiązane przyjaźnie. Za pracę samorządową i udział w konkursach młodzież nagrodzono drobnymi upominkami.
Na pożegnanie każdy otrzymał słodkie co nieco.
Maturzyści pozostawili dla internatu pamiątkę – sadzonki róż, które ozdobią szkolne rabaty.
Życzymy Wam powodzenia!

Opublikowano Kategoria: Kategorie Internat