O nas

Jesteśmy jedyną w województwie świętokrzyskim szkołą podstawową mistrzostwa sportowego, która została powołana Uchwałą Rady Powiatu z dnia 30 marca 2017 r. w związku  z koniecznością dostosowania sieci szkół wynikającą z wprowadzenia reformy oświaty.

Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego, wchodząca w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 r. Nasza dewiza to młodość, kreatywność, edukacja i sport.

W roku szkolnym 2017/2018 prowadzimy nabór do klasy VI i VII mistrzostwa sportowego o charakterze interdyscyplinarnym: pływanie, waterpolo, piłka siatkowa dziewcząt i piłka ręczna chłopców.

Na bazie umów partnerskich współpracujemy ze związkami sportowymi: Polskim Związkiem Pływackim, Polskim Związkiem Piłki Siatkowej i Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce oraz z  AWF w Krakowie i WSBiP w Ostrowcu Św.

Jesteśmy szkołą mającą doświadczenie i bardzo duże osiągnięcia w pracy z młodzieżą uzdolnioną sportowo. Umożliwiamy profesjonalny trening pod kierunkiem trenerów z bogatym dorobkiem zawodowym, którzy przygotowują do współzawodnictwa na poziomie co najmniej centralnym, otwierając drogę do sportowej kariery. Nasi uczniowie osiągają sukcesy nie tylko na arenie krajowej, ale także międzynarodowej.
Gwarantujemy stworzenie warunków umożliwiających godzenie uprawiania sportu z nauką poprzez odpowiednią organizację zajęć dydaktycznych. Praca z uczniem nastawiona jest na indywidualny rozwój umiejętności sportowych, ale także intelektualnych.

Klasa Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego

klasy mistrzostwa sportowego w następujących dyscyplinach: pływanie, waterpolo, siatkówka dziewcząt, piłka ręczna chłopców

Dodatkowe informacje

Ośrodek szkolenia w pływaniu pod patronatem PZP (Polskiego Związku Pływackiego)
Ośrodek szkolenia w piłce wodnej pod patronatem PZP (Polskiego Związku Pływackiego)
Gimnazjalny Siatkarski Ośrodek Szkolny dla dziewcząt pod patronatem PZPS (Polskiego Związku Piłki Siatkowej)
OSPR (Ośrodek Szkolenia w Piłce Ręcznej) dla chłopców na poziomie gimnazjum pod patronatem ZPRP (Związku Piłki Ręcznej w Polsce)
Internat